mail:

Home

Tel 040-2543842

Vraag en antwoord ( Publicatie van de rijksoverheid)
Klik op de gele tekst om direct doorgelinkt te worden naar de site van de rijksoverheid.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/is-het-verplicht-om-een-verklaring-arbeidsrelatie-var-te-hebben.html#ref-postbus51

Is het verplicht om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te hebben?

Iemand die werk uitvoert voor iemand anders (een opdrachtnemer) is niet verplicht om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen bij de Belastingdienst. Opdrachtgevers kunnen wel vragen om een VAR als ze twijfelen aan de aard van de arbeidsrelatie.

Controle VAR door de Belastingdienst

Bij controle door de Belastingdienst of andere inspectiediensten kan gevraagd worden naar de VAR. Opdrachtgevers moeten dan een kopie van de VAR en een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer kunnen overleggen.

Onjuiste VAR

Blijkt tijdens controles door de Belastingdienst dat de VAR onjuist is, dan moet de opdrachtnemer de achterstallige belasting, premies en mogelijk ook een boete betalen. Tenzij het voor de opdrachtgever overduidelijk is dat de VAR wel onjuist moet zijn.
In dat geval draait de opdrachtgever op voor de financiŽle gevolgen.

 
 

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie - Downloaden & bestellen
 

 

Klik hier hier voor een gageverklaring 

 
     
Tel nr. 040-2543842  mail naar info@ESLevents.nl
     
  Algemene voorwaarden

Home

  ESL Presenteert  
Business to Business
Campingprogamma's

 Trefwoorden staan op alfabetische volgorde
en linken direct door naar de juiste pagina

    

meer weten over ESL ?
klik op de hoed

Hastelweg 262
Eindhoven

Telefoon 040-2543842

Mail: info@eslevents.nl

Referenties
 
   

www.Bertje.nl www.Spelverhuureindhoven.nl www.Pret.nl

Home